WS-62.4

 

WS-62.4

 

Obiekt WS-62.4

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi ekspresowej

Położony w: km 62+425.35

Długość obiektu: 16,12 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.