WS-62.4

 

WS-62.4

 

 

Obiekt WS-62.4

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi ekspresowej

Położony w: km 62+425.35

Długość obiektu: 16,00 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.

kąt skrzyżowania z przeszkodą: 78.50 stopni

szerokość obiektu [m]: 12.25

ilość przęseł: 1

rozpiętość przęseł [m]: 15.08

ilość jezdni: 2

szerokość między krawężnikami [m]: 10.60

szerokość kapy chodnikowej [m]: 2.90

szerokość wyniesionego pobocza technicznego str L [m]: 1.85 / 0.75

szerokość wyniesionego pobocza technicznego str L [m]: 0.75 / 1.85

profil drogi w planie: łuk poziomy

profil podłużny drogi: łuk poziomy

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: daszkowy 2.5%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 4%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 422.40

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 339.20

światło pionowe pod obiektem [m]: min.4.70

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 100/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).