WD-44.3

 

WD-44.3

 

 

Obiekt WD-44.3

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi publicznej

Położony w: km 44+384,28

Długość obiektu: 47,30 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej. Wiadukt drogowy WD-44.3 nad drogą ekspresową S61 jest elementem węzła "Wysokie".

kąt ukosu: 90.00 stopni

szerokość obiektu [m]: 12.25

ilość przęseł: 2

rozpiętość przęseł [m]: 23.05+23.05

ilość jezdni: 1

szerokość między krawężnikami [m]: 8.60

szerokość kapy chodnikowej [m]: 2.90

szerokość wyniesionego pobocza technicznego [m]: 0.75

profil drogi w planie: na prostej

profil podłużny drogi: wierzchołek luku pionowego

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: daszkowy 2.0%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 3%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 575.75

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 498.20

światło pionowe pod obiektem [m]: min.5.00

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), STANAG 2021- kl. 150, MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 80/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).