WD-44.3

 

WD-44.3

 

Obiekt WD-44.3

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi publicznej

Położony w: km 44+384,28

Długość obiektu: 47,30 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej. Wiadukt drogowy WD-44.3 nad drogą ekspresową S61 jest elementem węzła "Wysokie".