WD-60.0

 

WD-60.0

 

 

Obiekt WD-60.0

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi publicznej

Położony w: km 60+033.43

Długość obiektu: 56,78 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej.

kąt ukosu: 45.00 stopni

szerokość obiektu [m]: 10.00

ilość przęseł: 2

rozpiętość przęseł [m]: 27.40+27.40

ilość jezdni: 1

szerokość między krawężnikami [m]: 6.05

szerokość kapy chodnikowej [m]: 3.20

szerokość wyniesionego pobocza technicznego [m]: 0.75

profil drogi w planie: na prostej

profil podłużny drogi: wierzchołek luku pionowego

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: daszkowy 2.0%

spadek poprzeczny na kapie chodnikowej ze ścieżką: 3%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 4%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 567.80

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 457.08

światło pionowe pod obiektem [m]: min.5.00

klasa obciążenia: B (wg PN-85/S-10030), MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 12/150, Pojazdy Gąsienicowe 20/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).