WD-60.0

 

WD-60.0

 

Obiekt WD-60.0

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi publicznej

Położony w: km 60+033.43

Długość obiektu: 56,64 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej.