WD-57.8

 

WD-57.8

 

Obiekt WD-57.8

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi publicznej

Położony w: km 57+861.24

Długość obiektu: 47,55 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej.