WD-55.2

 

WD-55.2

 

Obiekt WD-55.2

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi publicznej

Położony w: km 55+265.55

Długość obiektu: 47,54 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej.