WD-55.2

 

WD-55.2

 

 

Obiekt WD-55.2

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi publicznej

Położony w: km 55+265.55

Długość obiektu: 47,17 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej.

kąt ukosu: 57.28 stopni

szerokość obiektu [m]: 12.25

ilość przęseł: 2

rozpiętość przęseł [m]: 23.05+23.05

ilość jezdni: 1

szerokość między krawężnikami [m]: 8.60

szerokość kapy chodnikowej [m]: 2.90

szerokość wyniesionego pobocza technicznego [m]: 0.75

profil drogi w planie: na prostej

profil podłużny drogi: wierzchołek luku pionowego

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: daszkowy 2.0%

spadek poprzeczny na kapie chodnikowej ze ścieżką: 3%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 4%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 577.83

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 500.00

światło pionowe pod obiektem [m]: min.5.00

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), STANAG 2021- kl. 150, MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 80/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).