WD-50.2

 

WD-50.2

 

 

Obiekt WD-50.2

Rodzaj obiektu: wiadukt w ciągu drogi publicznej

Położony w: km 50+290.37

Długość obiektu: 40,00 m

Opis obiektu: obiekt w formie ustroju dwuprzęsłowego o stałej wysokości przekroju poprzecznego i rozpiętości przęsła dostosowanej do skrajni drogi przebiegającej pod obiektem.

kąt ukosu: 90.00 stopni

szerokość obiektu [m]: 11.25

ilość przęseł: 2

rozpiętość przęseł [m]: 19.55+19.55

ilość jezdni: 1

szerokość między krawężnikami [m]: 7.60

szerokość kapy chodnikowej [m]: 2.90

szerokość wyniesionego pobocza technicznego [m]: 0.75

profil drogi w planie: na prostej

profil podłużny drogi: wierzchołek luku pionowego

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: daszkowy 2.0%

spadek poprzeczny na kapie chodnikowej ze ścieżką: 3%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 4%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 450.00

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 384.00

światło pionowe pod obiektem [m]: min.5.00

klasa obciążenia: B (wg PN-85/S-10030), STANAG 2021- kl. 150, MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 70/150, Pojazdy Gąsienicowe 40/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).