PZM-43.6

 

PZM-43.6

 

Obiekt PZM-43.6

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 43+600,00

Długość obiektu: 11,45 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.