PZM-62.7

 

PZM-62.7

 

 

Obiekt PZM-62.7

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 62+748.40

Długość obiektu: 8,90 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.

kąt skrzyżowania z przeszkodą: 89,55 / 89,45 stopni

szerokość obiektu [m]: 13.15

ilość przęseł: 1.00

rozpiętość przęseł [m]: 8.30

ilość jezdni: 2

szerokość między krawężnikami [m]: 10.60 / 10.60

szerokość wyniesionego pobocza technicznego str L [m]: 1.80 / 0.75

szerokość wyniesionego pobocza technicznego str P [m]: 0.75 / 1.80

profil drogi w planie: na prostej

profil podłużny drogi: łuk pionowy

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: spadek daszkowy 2.5%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 4%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 234.07

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 188.68

skrajnia przejścia dla zwierząt pod obiektem [m]: min. 2x 1.0x1.5m (szerxwys)

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 100/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).