PZM-62.7

 

PZM-62.7

 

Obiekt PZM-62.7

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 62+748.40

Długość obiektu: 8,60 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.