PZM-61.5

 

PZM-61.5

 

 

Obiekt PZM-61.5

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 61+588.60

Długość obiektu: 35,60 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji sklepienia jednonawowego.

kąt ukosu: 90.00 stopni

szerokość obiektu [m]: 7.39

ilość przęseł: 1.00

rozpiętość przęseł [m]: 7.33

ilość jezdni: 2

szerokość jezdni: 2x10m

profil drogi w planie: łuk

profil podłużny drogi: łuk

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: 0%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 263.08

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 147.80

skrajnia przejścia dla zwierząt pod obiektem [m]: min. 2x 1.0x1.5m (szerxwys)

współczynnik względnej ciasnoty: 0.41

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 100/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).