PZM-61.5

 

PZM-61.5

 

Obiekt PZM-61.5

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 61+588.60

Długość obiektu: 31,00 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji sklepienia jednonawowego.