PZM-60.5

 

PZM-60.5

 

Obiekt PZM-60.5

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 60+504.70

Długość obiektu: 36,00 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji sklepienia jednonawowego.