PZM-57.5

 

PZM-57.5

 

 

Obiekt PZM-57.5

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 57+554.60

Długość obiektu: 9,40 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.

szerokość obiektu [m]: 13.20

ilość przęseł: 1.00

rozpiętość przęseł [m]: 8.80

ilość jezdni: 2

szerokość między krawężnikami [m]: 10.60 / 11.35

szerokość wyniesionego pobocza technicznego str L [m]: 0.75

szerokość wyniesionego pobocza technicznego str P [m]: 0.75

profil drogi w planie: na prostej

profil podłużny drogi: na prostej

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: spadek daszkowy 2.5%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 4%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 237.82

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 199.28

skrajnia przejścia dla zwierząt pod obiektem [m]: min. 2x 1.0x1.5m (szerxwys)

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 100/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).