PZM-57.5

 

PZM-57.5

 

Obiekt PZM-57.5

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 57+554.60

Długość obiektu: 9,20 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.