PZM-54.1

 

PZM-54.1

 

 

Obiekt PZM-54.1

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 54+191.00

Długość obiektu: 33,00 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji sklepienia jednonawowego.