PZM-52.1

 

PZM-52.1

 

 

Obiekt PZM-52.1

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 52+171.00

Długość obiektu: 48,15 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji sklepienia jednonawowego.