PZM-50.0

 

PZM-50.0

 

 

Obiekt PZM-50.0

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 50+063.20

Długość obiektu: 38,20 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji sklepienia jednonawowego.