PZM-45.6

 

PZM-45.6

 

Obiekt PZM-45.6

Rodzaj obiektu: przejście dla małych zwierząt

Położony w: km 45+684.70

Długość obiektu: 8,65 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.