PZGd-53.0

 

PZGd-53.0

 

 

Obiekt PZGd-53.0

Rodzaj obiektu: przejście górne dla dużych zwierząt

Położony w: km 53+065.00

Długość obiektu: 49,80 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej.

kąt ukosu: 90.00 stopni

szerokość obiektu [m]: 41.30

szerokość użytkowa [m]: 40.00

ilość przęseł: 2

rozpiętość przęseł [m]: 24+24

ilość jezdni pod obiektem: 2

szerokość gzymsu [m]: 0.75

profil drogi w planie: na prostej

spadek poprzeczny na gzymsie: daszkowy 4.0%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 2 056.74

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 1 992.00

światło przejścia dla zwierząt [m]: przejście dla zwierząt: szer min 40m, współczynnik dł/szer: 0.8

klasa obciążenia: C (wg PN-85/S-10030)