PZGd-53.0

 

PZGd-53.0

 

Obiekt PZGd-53.0

Rodzaj obiektu: przejście górne dla dużych zwierząt

Położony w: km 53+065.00

Długość obiektu: 49,80 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej.