PZDsz-61.0

 

PZDsz-61.0

 

Obiekt PZDsz-61.0

Rodzaj obiektu: przejście dla zwierząt

Położony w: km 61+062.10

Długość obiektu: 29,20 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.