PZDsz-61.0

 

PZDsz-61.0

 

 

Obiekt PZDsz-61.0

Rodzaj obiektu: przejście dla zwierząt

Położony w: km 61+062.10

Długość obiektu: 29,20 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.

kąt ukosu: 90.00 stopni

szerokość obiektu [m]: 18.24

ilość przęseł: 1

rozpiętość przęseł [m]: 17.14

ilość jezdni: 2

szerokość jezdni: 2x10m

profil drogi w planie: łuk poziomy

profil podłużny drogi: prosta

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: 0%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 532.61

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 364.80

światło pionowe pod obiektem [m]: min.4.70

skrajnia przejścia dla zwierząt pod obiektem [m]: min. 2x 5.0x3.0m (szerxwys)

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 100/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).