PZDdz-58.6

 

PZDdz-58.6

 

 

Obiekt PZDdz-58.6

Rodzaj obiektu: przejście dolne dla dużych zwierząt zespolone

Położony w: km 58+629.80

Długość obiektu: 24,70 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.