PZDdz-58.6

 

PZDdz-58.6

 

 

Obiekt PZDdz-58.6

Rodzaj obiektu: przejście dolne dla dużych zwierząt zespolone

Położony w: km 58+629.80

Długość obiektu: 24,70 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji jednoprzęsłowej.

kąt ukosu: 90.00 stopni

szerokość obiektu [m]: 13.20

ilość przęseł: 1

rozpiętość przęseł [m]: 23.80+23.80

ilość jezdni: 2

szerokość między krawężnikami [m]: 10.60

szerokość wyniesionego pobocza technicznego str L [m]: 1.85 / 0.75

szerokość wyniesionego pobocza technicznego str P [m]: 0.75 / 1.85

profil drogi w planie: łuk poziomy

profil podłużny drogi: łuk poziomy

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: daszkowy 2.5%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 4%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 652.08

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 523.64

światło pionowe pod obiektem [m]: min. 2x 8.0x5m (szerxwys)

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 100/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).