MS/PZDdz-47.9

 

MS/PZDdz-47.9

 

Obiekt MS/PZDdz-47.9

Rodzaj obiektu: most w ciągu drogi ekspresowej/przejście dolne dla dużych zwierząt zespolone

Położony w: km 47+995.50

Długość obiektu: 61,40 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji trójprzęsłowej.