MS/PZDdz-47.9

 

MS/PZDdz-47.9

 

 

Obiekt MS/PZDdz-47.9

Rodzaj obiektu: most w ciągu drogi ekspresowej/przejście dolne dla dużych zwierząt zespolone

Położony w: km 47+995.50

Długość obiektu: 61,40 m

Opis obiektu: Obiekt inżynierski o konstrukcji dwuprzęsłowej.

kąt ukosu: 90.00 stopni

szerokość obiektu [m]: 12.25

ilość przęseł: 2

rozpiętość przęseł [m]: 30+30

ilość jezdni: 2

szerokość między krawężnikami [m]: 10.60

szerokość wyniesionego pobocza technicznego skrajnego [m]: 1.85

szerokość wyniesionego pobocza technicznego przy pasie rozdziału [m]: 0.75

szerokość kapy chodnikowej [m]: 2.90

szerokość wyniesionego pobocza technicznego [m]: 0.75

profil drogi w planie: prosta

profil podłużny drogi: prosta

spadek poprzeczny płyty ustroju niosącego: obustronny 2.5%

spadek poprzeczny na wyniesionym poboczu technicznym: 4%

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 1 620.96

powierzchnia użytkowa obiektu [m2]: 1 301.68

światło pionowe pod obiektem [m]: przejście dla zwierząt: min. 2x 20x5.0m (szerxwys) droga dojazdowa: hskr=5.0m

klasa obciążenia: A (wg PN-85/S-10030), STANAG 2021- kl. 150, MLC (Military Load Class): Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 100/150, (w 2 kolumnach / w 1 kolumnie).