Komunikat o błędzie

  • Warning: include_once(/home/mggp/domains/olsztyn3.mggp.pro-linuxpl.com/public_html/themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory w _drupal_theme_initialize() (linia 209 z /home/mggp/domains/olsztyn3.mggp.pro-linuxpl.com/public_html/includes/theme.inc).
  • Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/mggp/domains/olsztyn3.mggp.pro-linuxpl.com/public_html/themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') w _drupal_theme_initialize() (linia 209 z /home/mggp/domains/olsztyn3.mggp.pro-linuxpl.com/public_html/includes/theme.inc).

Ciekawe rozwiązania inżynierskie

Węzeł "Wysokie"

Liczba, lokalizacja oraz kształt węzłów wynika z następujących uwarunkowań:
- powiązania i współpracy drogi ekspresowej z istniejącą siecią komunikacyjną;
- analizy prognozowanego ruchu;
- rozwiązań przyjętych w dotychczas wykonanych opracowaniach tj. w Koncepcji Programowej.

Bezpośrednie powiązanie projektowanego odcinka drogi ekspresowej z istniejącym układem komunikacyjnym zostało zapewnione poprzez budowę bezkolizyjnego dwupoziomowego węzła drogowego „Wysokie” za pomocą pasów włączeń i wyłączeń odpowiednio o długości wynikających z rozporządzenia.

Węzeł „Wysokie” zlokalizowany jest w km 44+384 - krzyżowanie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 61 relacji Ełk - Augustów jest węzłem typu „WB”. Istniejąca droga krajowa wymaga korekty w zakresie geometrii poziomej i pionowej. Połączenie drogi ekspresowej z drogą krajową przewidziano w formie 2 skrzyżowań jednopoziomowych w kształcie „ronda”. Przejazd drogą krajową zaprojektowano wiaduktem nad drogą ekspresową S61 (obiekt WD-44.3).

Parametry techniczne łącznic:
Węzeł typu WB, parametry techniczne projektowanych łącznic:
- typ łącznicy - P1, 2xP1,
- prędkość projektowa - P1 – 40 km/h, 2xP1 – 40 km/h,
- kategoria ruchu - KR4,
- obciążenie - 115 kN/oś,
- nawierzchnia - bitumiczna,
- jezdnie - 1,
- szerokość jezdni - P1– 6.0, 2xP1 – 6.0 m,
- pas ruchu - 5.00 m,
- opaski - 0,50 m,
- pobocze gruntowe - 1,00 – 2,50 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0%,

Podstawowe parametry techniczne projektowanych rond:
- średnica wyspy środkowej - 30,0m,
- szerokość jezdni ronda - 6,00m,
- szerokość pierścienia wewnętrznego - 2,50m,
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%,
- pochylenie poprzeczne pierścienia - 5,00%.

 

Węzeł Wysokie

 

MS/PZDdz-47.9

Obiekt zaprojektowano, jako dwujezdniowy o dwóch ciągach w jednym poziomie. Forma konstrukcyjna to dwuprzęsłowy pomost ciągły. Ustrój nośny zaprojektowano o konstrukcji belkowej sprężonej z płyta pomostu o min. grubości 25cm. Ustrój dwuprzęsłowy ciągły na podporach za pośrednictwem łożysk. Przyczółki zaprojektowano jako ściankowe, monolityczne, z bocznymi ścianami równoległymi do osi drogi. Podporę pośrednio stanowi filar słupowy. Wszystkie wyeksponowane powierzchnie elementów betonowych zostały zaprojektowane z betonu w standardzie architektonicznym, kształtowanego przed zabudowaniem.

PZGd-53.0
Funkcją obiektu jest zapewnienie możliwości migracji dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową. Forma konstrukcyjna to dwuprzęsłowy pomost ko konstrukcji belkowej ciągły. Ustrój nośny zaprojektowano o konstrukcji belkowej z płyta pomostu o min. grubości 24cm. Przyczółki zaprojektowano jako ściankowe, monolityczne, z bocznymi ścianami ukośnymi. Podporę pośrednią stanowi filar słupowy z oczepem. Wszystkie wyeksponowane powierzchnie elementów betonowych zostały zaprojektowane z betonu w standardzie architektonicznym, kształtowanego przed zabudowaniem.

Wiadukt drogowy WD-44.3
Obiekt zaprojektowano w formie ustroju dwuprzęsłowego o stałej wysokości przekroju poprzecznego i rozpiętości przęsła dostosowanej do skrajni drogi przebiegającej pod obiektem. Podpory skrajne – przyczółki masywne, podpory pośrednie – filary żelbetowe słupowe połączone monolityczne z pomostem. Ustrój niosący to dwuprzęsłowa rama, z płytą wykonaną z prefabrykowanych belek typu „Łódzkie T” o długości L=23.0m zespolonych płytą żelbetową, oparta na przyczółkach za pośrednictwem belki oczepowej. Pomost połączono monolitycznie z filarem słupowym za pośrednictwem poprzecznicy. Przyczółki zaprojektowano jako masywne ściankowe, monolityczne, ze zdylatowanymi ścianami bocznymi równoległymi do osi drogi. Wszystkie wyeksponowane powierzchnie elementów betonowych zostały zaprojektowane z betonu w standardzie architektonicznym, kształtowanego przed zabudowaniem.Funkcją obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pojazdów w ciągu istniejącej drogi krajowej DK16 (droga klasy G) nad przeszkodą - drogą ekspresową S61.