Czasowa zmiana organizacji ruchu - węzeł Wysokie

W dniu 7 maja 2020. wprowadzono na drodze krajowej DK16 zmianę w organizacji ruchu polegającą na wprowadzeniu w obrębie węzła Wysokie na długości 150 m ruchu wahadłowego. W godzinach prowadzenia robót ruch jest kierowany ręcznie, w pozostałym czasie zaś przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Prosimy o zachowanie ostrożności.