Czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 26.02.2021 r. uruchomiony został nowy dojazd do m. Kalinowo z m. Dorsze i m. Marcinowo. Połaczono drogi powiatowe DP1913N i DP1945N umożliwiając przejazd wiaduktem WD-50.2, a więc w śladzie dotychczasowej drogi DP1913N. W ten sposób wykonano zbiorczy dojazd do m. Kalinowo.

Na dzień 18.03.2021 r. wyznaczono termin odbioru i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze DW661 w m. Milewo.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowania się do nowego oznakowania drogowego.