31-08 - 06-09-2020 - Roboty drogowe i mostowe - km 61+000, 55+250