31-05 - 06-06-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 59+000, 48+500