30-03 - 05-04-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 44+350, 46+600, 47+500, 55+250, 60+500