29-10-2020 - km 43+500 - Roboty drogowe - beton nawierzchniowy