28-12-2020 - 03-01-2021 - Roboty mostowe - km 61+000