27-09 - 03-10-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 57+500, 44+000