27-04 - 03-05-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 43+600, 44+400, 48+000, 50+300, 55+100, 61+300