25-05 - 31-05-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 45+700, 47+300, 48+000, 50+300, 61+600