24-02 - 29-02-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 44+350, 43+600, 48+000, 55+250, 55+500, 62+750