23-08 - 29-08-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 59+000, 58+600