23-03 - 29-03-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 43+600, 44+800, 50+300, 55+100, 62+750