22-06 - 28-06-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 62+700, 62+100, 55+250, 50+300, 44+350, 44+100