21-12 - 27-12-2020 - Roboty mostowe i odwodnieniowe - km 60+000, 57+000