21-09 - 27-09-2020 - Roboty drogowe bitumiczne - km 62+800