21-06 - 27-06-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 53+200