20-07 - 26-07-2020 - Roboty mostowe - km 62+400, 47+500