20-04 - 26-04-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 55+250, 50+300, 44+350, 62+800, 60+800, 56+000