19-10 - 25-10-2020 - Roboty drogowe i mostowe - km 62+800, 61+000