18-05 - 24-05-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 43+600, 45+700, 47+200, 48+000, 48+500, 50+300, 61+400