17-08 - 23-08-2020 - Roboty drogowe - km 60+000, 58+600, 57+900