17-02 - 23-02-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 44+350, 62+900, 62+750, 60+450