16-10-2019 - Odhumusowanie pod drogę technologiczną