16-08 - 22-08-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 49+850, 62+400