15-06 - 21-06-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 48+000, 62+700, 62+600, 57+900, 54+200