14-09 - 20-09-2020 - Roboty drogowe i mostowe - km 62+800, 61+000