13-09 - 19-09-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 59+700