13-04 - 19-04-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 44+350, 62+800, 60+200, 56+000, 55+250, 48+500