12-07 - 18-07-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 48+000, 53+000